De gevolgen van eenzaamheid

Veel mensen voelen zich wel eens eenzaam (bijvoorbeeld als je net naar een andere stad of een ander land bent verhuisd, waar je nog niemand kent). Volgens psycholoog Guy Winch ervaart 40 procent van de mensen op enig moment in hun leven (tijdelijke) gevoelens van eenzaamheid. Chronische eenzaamheid tast je identiteit aan, het beïnvloedt je hele leven en kan zelfs een existentieel probleem worden.

Dat kan niet zonder gevolgen zijn en dat doet het ook niet: uit onderzoek blijkt keer op keer dat langdurige eenzaamheid een grote impact heeft op je mentale en fysieke gezondheid.

Mensen die zich vaak of altijd eenzaam voelen, ervaren het leven als minder bevredigend, waardevol en zinvol. Ook hebben verschillende onderzoeken aangetoond dat eenzaamheid de bloeddruk en het immuunsysteem aantast, zorgt voor een toename van stresshormonen en de kans op dementie vergroot.

Mensen die worstelen met eenzaamheid ervaren een lagere slaapkwaliteit. Hierdoor voelen ze zich overdag vermoeider, wat weer invloed heeft op hun mentale vermogens, zoals concentratie en besluitvorming.

Eenzaamheid hangt ook samen met een hoger alcoholgebruik en een minder gezonde levensstijl in het algemeen. Misschien nog zorgwekkender, er is een sterke correlatie tussen eenzaamheid en depressie en zelfmoord.

Deel: