Hoe doorbreek je de vicieuze cirkel van eenzaamheid?

Eenzaamheid kan een cyclus van psychologische reacties veroorzaken die de situatie in stand houden en de zaken zelfs erger maken. Zelfbescherming en sociale vermijding kunnen ervoor zorgen dat je angst voor eenzaamheid een self-fulfilling prophecy wordt. Daardoor mis je kansen om sociale contacten te leggen.

Het is niet makkelijk om uit die vicieuze cirkel te komen. Maar The Lonely Corner is er om je te helpen. Als je worstelt met eenzaamheid, zijn er drie belangrijke lessen die je in gedachten moet houden:

Je hebt waarschijnlijk hoge verwachtingen van interpersoonlijke relaties. Hierdoor bestaat het risico dat je geen zinvolle verbanden – of kansen daarvoor – ziet of dat je ze afwijst omdat ze niet aan je verwachtingen voldoen.

Les 1: Stel de norm waaraan de door jou gewenste verbindingen moeten voldoen niet te hoog. Je hoeft niet 100% hetzelfde te zijn om een connectie te hebben. En verwacht niet te veel te snel – geef een nieuwe verbinding de tijd om te groeien.

Je bent misschien terughoudend omdat je negatieve verwachtingen hebt over sociale interacties. Je zoekt teveel naar signalen die aangeven dat een contactpersoon niet aan de eisen voldoet. Onbewust ben je voorbereid op de teleurstelling en afwijzing die je verwacht.

Les 2: Reageer positief als zich een kans voordoet en herinner jezelf eraan dat het een positief resultaat kan hebben. Heb een beetje meer vertrouwen.

Als je je lange tijd eenzaam voelt, heb je misschien een negatief zelfbeeld ontwikkeld en veroordeel je jezelf en andere mensen waarschijnlijk negatief. Je voelt je misschien minder veilig in sociale situaties en focust te veel op signalen die wijzen op afkeuring of afwijzing.

Les 3: Ga niet van het ergste uit over hoe anderen over jou denken. Daag je negatieve gedachten en gereserveerde houding uit door te proberen meer open te staan voor nieuwe verbindingen.

Het is misschien niet makkelijk, maar onthoud: veel mensen worstelen hiermee. Je bent niet alleen!

Deel: